پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل | adelaide | 2504

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما جوینده عزیز. از اینکه سایت ما را برای دریافت فایل پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل انتخاب کردید بسیار خوشحال و خرسندم. همچنین خوشحال می شم اگر نیاز به کمکی داشتید از تلگرام راهنماییتون کنم. با آرزوی پیروزی و سربلندی شماا دوست عزیز و محترم. توجه: خیلی از دوستان حین پرداخت هزینه فایل پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل با مشکل عدم موفقیت پرداخت روبرو می شوند. چراکه دقت نمی کنند حین پرداخت اینترنتی نباید از قندشکن استفاده کنند. پس شما حتما از خاموش بودن آن مطمئن شوید.

سهختگیری برایش سهخت بود، اما انگار پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل سنگ بزرگ خود شهره بودکه به پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل این راحتی نمی شد کنارش گذاشت. پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل هم دخترای خوبی هسههتن. برای برادرتون پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل او مدید؟بفر ما تو مه ندس، پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل یهبه سالمتی ... برای امر خیرتشریف پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل آوردین پس! به چشم خواهری چقدر

پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل

پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل دارای 22 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 22 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

هـدف طـرح تـا میـن آتـیـه کـا رکـنـا ن حما یـت ازاعـضاء شاغـل درقـبا ل حـوا د ث وسوانحی است که منجـر به از کـارافـتا د گی انها شـده ونـیـزمسـاعــد ت به با زما نـد گـا ن کـا رکـنـا ن متـوفـی دراثـرحـوا د ث ناشـی و غـیــرنا شی ازکـار و فـوت عـادی می باشـد . حوادث و سوانـح منظـورازحـواد ث و سـوا نح ، واقـعـه یا حـا د ثـه یا اتـفـا ق غـیــر متـرقـبه ونا گها نی اسـت کـه بـر اثـریک عـا مل یا عـوا مـل خـا رجـی بـدون تعـمد و سـوء نـیـت فــرد صـد مـه د یـد ه رخ دهــد و موجـب فـوت و یا ازکـارافـتا د گی وی گـرد د . حـــــوا د ث حـیـن کـا ر حـواد ث حـیـن کاردراین دستـورالعمل حـوادثی است که درحـین انجام وظیفه درصنعت نـفـت برای کارکنان اتفاق افـتـد . مقـصود ازحـین کارتمام اوقاتی است که کارکنان د ر اداره، کارگاه، موسسات وابسته یا ساختمانها ومحوطه آن عهده دارانجام وظیفه گردند اوقـات مراجعه به درما نگاه یا بـیـما رستان درساعـت اداری و اوقات رفـت وآمـد کارکـنان ازمنزل به محل کاربا سرویس عـمومی ا د ا ری جـزو اوقات کار محسوب می گرد د . حوادثی که درساعات اداری درماموریت های اداری کارکنان درداخل و یا خا رج ازمحـل جغـرافـیائی خـدمت اتـفـاق می افـتـد حـوادث حـین کار تـلـقی می گـردد . مـوا رد عـد م شـمـول مـقـررا ت مواردی ازقـبیل شـرکـت احـتما لی کارکنان درنـزاع ، دعـوا ، شـورش،اعـتصاب، و یـا صـد مـه زد ن بـه خـود ا ز روی عـمـد ویا استعـمال مـواد مخد رومسکـرات که منجـر به ازکارافتادگی شود،ازشمول این مقررات خارج میباشد . شـرا یـط عـضـویت و نحـوه مشـا رکـت کارکنان رسمی پیمانی وقـرارد ا د ی که د رمقـابـل سـمـت سازمانی اسـتخـدام شـده ومیشونـد وحـق مشـارکت مقـرر را پـرد ا خـت می نمایـنـد ، به عـنـوا ن عـضومشارک شناخته میگردند . میـزا ن حـق مشـارکت سـهـم کارفـرما 1/1 درصـد وسـهـم کارکـنان5/0 درصد حـقـوق وفـوق الاده ویـژه جـذ ب برای کارمـنـد ا ن و سی بـرا بـر دسـتـمـزد روزا نـه و فـوق الاده کارگاهی بـرا ی کارگرا ن می باشـد . تعهـدات طـرح تامیـن آتـیـه کـا رکـنا ن کارکـنان عـضو که شهـیـد ، فـوت و یا بـر اثـرحـوا د ث ناشی ویا غـیـرناشی ازکـا ر د چـا ر ا ز کـا را فـتـا د گـی می شـونـد مـشـمـول اسـتـفـا ده ا ز مـزا یـا ی طـرح تـامـیـن آ تـیـه، به شـرح ذیـل می بـا شـنـد. تعهـدات طـرح تامیـن آتـیـه کـا رکـنا ن (ا لـف) پرداخت60برابرآخرین حقوق وفوق العاده ویژه جذب کارمندان یا دسـتمزد ماهـانه ( 30 برابر دستمزد روزانه ) وفوق العاده کارگاهی کارگران درصورت فـوت ناشی از حوادث حین کار، حـوا د ث حـیـن مامـوریتهای اداری ودرحـوادث برای سرویس عـمـومی ا د ا ری رفـت و آمد به محـل کـار . ....

👇محصولات مشابه با پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل👇

پاورپوینت پاورپوینت پاورپوینت مدلسازي يك سيستم خودپرداز اتوماتيك (با استفاده از زبان مدلسازي يكپار پاورپوینت پاورپوینت جامع و کامل بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی پاورپوینت دانلود فایل پاورپوینت بررسی دستگاههای Photometry پاورپوینت پاورپوینت بررسی و ارزیابی تهويه ماشين هاي الكتريكي پاورپوینت پاورپوینت جامع درباره بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن پاورپوینت پاورپوینت بررسی و ارزیابی پيشگيري از حريق در معادن پاورپوینت پاورپوینت Cobit و راهبری فناوری اطلاعات پاورپوینت پاورپوینت بررسی راه های تعامل موفق با رسانه پاورپوینت پاورپوینت بررسی راه های تعامل موفق با رسانه

👇محصولات تصادفی👇

بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام) پاورپوینت سلامت روان زن و زن الگو در نگرش دینی پاورپوینت آشنايي با معماري اسلامي پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاورزي پاورپوینت استفاده مجدد از پساب پاورپوینت بیماری اسهال Diarrhea نشانه های پیدایش رستاخیز عمومی پاورپوینت تخصيص منابع (Resource Allocation) پاورپوینت با موضوع اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی احكام ولايي در حكومت علوي نشانه هاي هيجاني افسردگي اختلالات فراگير رشد رساله یادمان سهراب سپهری خلاصه نکات مهم مباحث 9،10،11 و آیین نامه 2800 برای استفاده در آزمون نظام مهندسی (ویژه نظارت و محاسب بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینتدسـتــورالـعـمـلپاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل پاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـلپاورپوینت د سـتــو ر ا لـعـمـل