مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی | adelaide | 1673

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما جوینده عزیز. از اینکه سایت ما را برای دریافت فایل مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی انتخاب کردید بسیار خوشحال و خرسندم. همچنین خوشحال می شم اگر نیاز به کمکی داشتید از تلگرام راهنماییتون کنم. با آرزوی پیروزی و سربلندی شماا دوست عزیز و محترم. توجه: خیلی از دوستان حین پرداخت هزینه فایل مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی با مشکل عدم موفقیت پرداخت روبرو می شوند. چراکه دقت نمی کنند حین پرداخت اینترنتی نباید از قندشکن استفاده کنند. پس شما حتما از خاموش بودن آن مطمئن شوید.

سهختگیری برایش سهخت بود، اما انگار مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی سنگ بزرگ خود شهره بودکه به مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی این راحتی نمی شد کنارش گذاشت. مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی هم دخترای خوبی هسههتن. برای برادرتون مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی او مدید؟بفر ما تو مه ندس، مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی یهبه سالمتی ... برای امر خیرتشریف مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی آوردین پس! به چشم خواهری چقدر

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی

دانلود ورد با موضوع مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی دارای 26 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 32 صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

مبانی نظری و تحقیقات پیشین

دراین قسمت ابتدا مبانی نظری مربوط به خلاقیت، جهت گیری های هدف و خودکارآمدی و سپس تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش ارائه می شود.

2-1- مبانی نظری

2-1-1- خلاقیت

خلاقیت به عنوان یک موضوع روانشناختی و یک پدیده ی اجتماعی از دیدگاههای مختلف فلسفی و علمی با تعاریف متعدد و متفاوت مطرح شده است ولی هنوز درباره ی آن، تعریفی که مورد پذیرش همگان باشد در دسترس نیست. استرنبرگ (b2001) معتقد است خلاقیت ترکیبی است از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که فرد را قادر می سازد که به نتایج مولدی بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و خشنودی دیگران است. شلی  (1991) می گوید خلاقیت یک فرآیند تفکر عقلانی است که مستلزم کوشش های شناختی بسیار است و پیامد بالقوه این فرایند، رفتار خلاق است. از دیدگاه رابینز   (1991) خلاقیت به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان می باشد. آمابیل (1983) خلاقیت را نتیجه ی انگیزه ی ذاتی فرد، دانش و توانایی ها و مهارت های مربوط به موضوع می داند.

هارینگتن  (1996) معتقد است خلاقیت محصول فرد واحدی، در یک زمان واحد، در جای خاص نیست بلکه عبارت از یک زیست بوم است. همان گونه که در زیست بوم موجودات زنده با یکدیگر و با محیطشان در ارتباط می باشند، در زیست بوم خلاق همه ی اعضا و همه ی جنبه های محیطی در حال تعامل با یکدیگر هستند. بنابراین با توجه به تعاریف بالا می توان نتیجه گرفت که به خلاقیت نمی توان با تمرکز بر یک بعد نگریست و هر یک از ابعاد شخصیتی، محیطی، فرایند و محصولی به تنهایی نمی توانند بیانگر ماهیت خلاقیت باشند. لذا خلاقیت حاصل مجموع عوامل شخصی، فرایند و محصول است که در یک محیط اجتماعی در حال تعاملند (آگاهی اصفهانی، 1381).

رزمالاگا (2000، به نقل از مشبکی و وفایی، 1382) معتقد است که خلاقیت شامل فرایندی است که از سه مرحله:

1-    ساخت دهی، شناخت و تعریف مسئله

2-    آمادگی وکسب داده های مرتبط با مسئله

3-    ایده دهی و ارزیابی تشکیل گردیده است.

خلاقیت واﮊه ای عربی است که ریشه آن 'خلق' به معنی آفریدن است. در لغت نامه دهخدا خلاقیت، خلق کردن و به وجود آوردن است و خلاق، شخصی است که دارای عقاید نو باشد (سام خانیان، 1384).

والاس   (2003) نشان داده است در کلاس های خلاق، فکر بیش از حافظه ارزش دارد و عامل خلاقیت را تعادل بین امنیت روانی و آزادی دانشجویان برای ریسک پذیری آنان می داند.

از طرف دیگر خلاقیت، توانایی و ظرفیت فرد برای تولید ایده ها، آثار ومحصولات نو و ابتکاری تعبیر می شود. به عبارت دیگر، خلاقیت موجب می شود تا فرد با شرایط و موقعیت های محیطی به گونه ای غیر مرسوم ولی مفید انطباقی جدید پیدا کند. از این رو باور صاحبنظران بر این است که خلاقیت ضمن داشتن توانایی های استدلالی در درون خویش با تخیل و واگرایی همراه است (رانکو وآلبرت   ،2006؛ استرنبرگ، 2003).  

به هر حال باید در مطالعه خلاقیت به دو نکته مهم توجه داشت: اول اینکه خلاقیت می تواند خلق اشکال جدید یا صورتهای جدیدی از ایده ها یا تولیدات کهنه باشد. در این صورت عمدتاً فکرها و ایده های گذشته اساس خلاقیت های تازه است. دوم آنکه خلاقیت امری است انحصاری که پیشتر هیچگونه سابقه ذهنی از آن وجود نداشته باشد، اگرچه ممکن است آن چیز به صورت های مشابه یا کاملاً یکسان قبلاً توسط شخص دیگری و در موقعیت خاصی خلق شده باشد (کاروسکی، گلاروسکی، لبودا و ویسنیسکا  ،2006).

 تورنس تفکر خلاق را مرکب از چهار عامل اصلی می داند این عوامل عبارتند از: 1- سیالی : یعنی استعداد تولید ایده های فراوان 2- ابتکار : یعنی استعداد تولید ایده های بدیع، غیرعادی و تازه 3- انعطاف پذیری : یعنی استعداد تولید ایده ها و روش های بسیار گوناگون 4- بسط : یعنی استعداد توجه به جزئیات (تورنس و گاف ، 1990).

2-1-1-1 - رویکردهای مختلف به خلاقیت

همزمان با به وجود آمدن مکاتب مختلف در علوم رفتاری، خلاقیت به خاطر ماهیت و اهمیت آن مورد توجه مکاتب قرار گرفته است. هر کدام از این مکاتب، خلاقیت را برپایه ی اندیشه های اساسی و پایه های نظری مکتب خویش تعریف و تفسیر نموده اند.

2-1-1-1-1 - دیدگاه روانکاوی

روانکاوان معتقدند که خلاقیت از ناخودآگاه ذهن نشأت می گیرد. زمانی که خود فعالیتی ندارد ذهن نیمه آگاه مشغول است. ذهن نیمه آگاه باید برای مدتی از آگاهی و ناخودآگاهی آسوده باشد تا به جمع آوری ایده های تازه بپردازد و خلاقیت ظهور یابد (حسینی، 1378).  فروید رهبر اصلی این نظریه از یک دیدگاه آسیب شناسی به موضوع خلاقیت می پردازد. به طور کلی سردمداران این مکتب بر این نکته اتفاق نظر دارند که خلاقیت در نتیجه ی تعارضی است که در بخش «ناخودآگاه» ذهن ایجاد شده است. نهاد تلاش می کند تا راه حلی برای این تعارض پیدا کند. اگر راه حل کشف شده با ذهن ناخودآگاه هماهنگ شد، منجر به خلاقیت می گردد (پروار، 1382).

👇محصولات مشابه با مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی👇

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کمالگرایی مباني نظري و پيشينه پژوهش سرمایه در گردش مباني نظري و پيشينه پژوهش طرحواره درمانی مباني نظري و پيشينه پژوهش درخودماندگی کودکان مباني نظري و پيشينه پژوهش سرمایه فکری مباني نظري و پيشينه پژوهش نظام های مالیاتی مباني نظري و پيشينه پژوهش نظام مالیاتی مباني نظري و پيشينه پژوهش مقاله هموارسازی سود مباني نظري و پيشينه پژوهش تربیت اخلاقی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ابزارهاي مالي در بازار سرمايه پاورپوینت بتن پیش تنیده و بزرگراه طبقاتی صدر پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت مباني نظري و پيشينه پژوهش سیستم مدیریت دانش چیست پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز پاورپوینت دوره آموزشي تزريق سيمان بررسی مبارزه با نماتد ها پاورپوینت مروري بر روانشناسي سلامت و بهداست پاورپوینت تاثير نيروي باد در طراحي مخازن مبانی نظری قیمت سهام و حجم مبادلات جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف پاورپوینت با موضوع مهدويت اوتانازيا (قتل از روي ترحم) رساله معماری حسینیه رساله مرکز انتقال خون

👇کلمات کلیدی👇

مبانينظريوپيشينهپژوهش(فصلدو)خلاقیتوخودکارآمدیمباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدیدانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی پکیجدانلودمباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی پکیج