الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي | adelaide | 13883

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما جوینده عزیز. از اینکه سایت ما را برای دریافت فایل الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي انتخاب کردید بسیار خوشحال و خرسندم. همچنین خوشحال می شم اگر نیاز به کمکی داشتید از تلگرام راهنماییتون کنم. با آرزوی پیروزی و سربلندی شماا دوست عزیز و محترم. توجه: خیلی از دوستان حین پرداخت هزینه فایل الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي با مشکل عدم موفقیت پرداخت روبرو می شوند. چراکه دقت نمی کنند حین پرداخت اینترنتی نباید از قندشکن استفاده کنند. پس شما حتما از خاموش بودن آن مطمئن شوید.

سهختگیری برایش سهخت بود، اما انگار الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي سنگ بزرگ خود شهره بودکه به الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي این راحتی نمی شد کنارش گذاشت. الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي هم دخترای خوبی هسههتن. برای برادرتون الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي او مدید؟بفر ما تو مه ندس، الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي یهبه سالمتی ... برای امر خیرتشریف الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي آوردین پس! به چشم خواهری چقدر

الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي

الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي

تحقيق الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي

 متشکل از 12 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد   نویسنده: كاوه احمدي علي آبادي*

چكيده‌ : در اين مقاله درصدديم تا زوايايي جديد از آموزش و پرورشي را آشكار سازيم كه به ابعاد خاموش و پنهان الگوهايي در جامعه عطف مي كند كه برحسب نوع تربيت و جامعه پذيري متفاوت جوامع مختلف در افراد  دروني مي شوند و سپس اشخاص آن را در تفكرات و كنش هاي شان بازآفريني مي كنند. 

 الگوهايي كه بر طبق نوع تعاملات و تقابلات بين جهان بيني هاي فردي و گروهي افراد با جهان بيني جمعي جامعهء مرجع رخ مي دهند و پس از دروني شدن در قالب كنش هايي جهت يافته، بروز داده مي شوند. آنجا كه خاستگاه اش نهادهاي پرورشي و تربيتي (خانه، مدرسه، مراكز ديني و رسانه هاي جمعي) است و بروزش ابتدا در نهاد خانواده و سپس بازآفريني اش در ساير نهادهاي مدني، همچون نهادهاي اجتماعي، سياسي و غيره. دو الگوي متفاوت نهادهاي پرورشي كه در نهايت به دو جامعه متمايز باز يا بسته منجر مي شود. در اين راه، در قالب نظريه اي بنيادي و با روش جمع آوري اطلاعات اسنادي و با استناد به پژوهش هايي كلان نگر و متعدد، به فراتحليلي كه حاصل ارتباط و امتزاج پژوهش هاي مختلف بوده است، دست يافته و از آن طريق فرآيندي را تبيين مي كنيم كه به نتايج و ارايه راه حلي منتهي مي شود، كه براي پرورش و جامعه پذيري يك جامعه سالم و باز ضروري است و آن تعاملي خواهد بود كه مشاركت و قرار گرفتن در جايگاه ديگري را، نه تنها چراغ راه خود، كه تجربه و سير عملي جامعه ساخته باشد و نوآوري ها و خلاقيت هاي افراد و به خصوص جوانان اش را در كل نظام اجتماعي و فرهنگي اش جذب و هضم كند.

واژگان كليدي: الگوي خاموش- الگوي پنهان- جامعه باز- جامعه بسته - جهان بيني جمعي.‌

 مقدمه‌

در برخي از دانشگاه هاي غربي به تازگي رشته اي جديد در علم روان شناسي با عنوان روان شناسي سياسي ايجاد شده است. در اين مبحث بين رشته اي، به الگوهايي در نهادهاي پرورشي (خانواده، مدرسه و رسانه ها) توجه مي شود كه بر بستر آن، شخصيت هايي پرورش مي يابند كه چون در نهادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مشغول به فعاليت مي شوند، به سمت و سوي همان الگوهايي رفتاري تمايل پيدا مي كنند كه روان ناخودآگاه شان پيش از آن در خانه و مدرسه و در معرض رسانه هاي جمعي شكل گرفته است؛ جايي كه جهان بيني جمعي به گونه اي است كه ممكن است اجازه رشد جهان بيني هاي گروهي و فردي را داده يا مانع آن ها شود. از اين روي، نحوهء پرورشِ شخصيت سياسي مي تواند سالم يا ناسالم باشد كه بر طبق همان، در بازآفريني نهادهاي مدني و سياسي و غيره نيز  با همان كيفيت جلوه گر مي شوند (تهراني، 1383: 7-46؛ تهراني، 1379: 22-79). اين الگوها مي توانند در سطح خرد در قالب 'كنش ها' ظاهر شوند و در قالبي كلان به شكل 'الگوهايي خاموش و پنهان'، كه جا دارد به شكلي مفصل تر به هر يك بپردازيم.

 نوع و روش تحقيق

اين مقاله بخشي از تحقيقي گسترده تر است كه نگارنده در قالب نظريه اي بنيادي به آن پرداخته است. نظريه اي را كه هم در تز و هم در كتب تأليفي و مقالات علمي  و پژوهشي ارايه كرده است و حاصل سال ها كار در اين حوزه چه در قالب پژوهشگر و چه به عنوان سرپرست تيم هاي پژوهشي در مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها و در سازمان مديريت و برنامه ريزي در بخش برنامه ريزي بلندمدت بخش اجتماعي و فرهنگي و دفتر آمايش سرزمين فعاليت داشته است كه با انواع روش هاي اسنادي و پژوهش هاي كلان نگر، پانل هاي متعدد و حتي بعضاً مطالعات موردي، فراتحليلي را كه نتيجه ارتباط، تعميم و امتزاج نتايج آن هاست، در قالب نظريه اي بنيادي ارايه كرده است.

👇محصولات مشابه با الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي👇

تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري تحقيق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛چالشها و راه كارها خاموش شدن چراغ علم پاورپوینت خاموش کننده ها مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي پاورپوینت خاموش کننده دستی مبانی نظری دیابت و اپیدمی پنهان گذري بر مشق هاي پنهان در كاخ عالي قاپوي اصفهان پاورپوینت مسمومیت با منواکسید کربن (قاتل خاموش و نا پیدا)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت انگیزش در مدیریت پاورپوینت،تحلیل روانشناسی دوران کودکی تا جوانی ادبیات نظری تحقیق و پیشینه بلوغ و اختلالات رفتاری نوجوانان پرسشنامه رسميت در سازمان پاورپوینت نخستين آثار معماری مدرن پاورپوینت ابزارهاي مالي در بازار سرمايه گزارش کارآموزی(آشنایی با تاسیسات الکتریکی) شرکت تضامنی پاورپوینت ریاضیات در شرق مفهوم شكر نعمت در قرآن و سنت دين در غرب جديد راهکارهای نوین تعلیم و تربیت مبانی نظری آترواسکلروسیس، بیماری های قلبی و عروقی پروپوزال انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992

👇کلمات کلیدی👇

تحقيق الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي